Kreds 5's bestyrelse

Formand

Kim Sarup

formand@kreds5.org

Næstformand

Vakant

naestformand@kreds5.org

Repræsentant for OV

Thor Hartz

thor.hartz@kreds5.org

Suppleant for OV

Marie Timm

marie.timm@kreds5.org

Repræsentant for OM Gregor Stegen

trf.gregor@gmail.com

Suppleant for OM

Stine Buhl

tr.jylland@kreds5.org

Repræsentant for de ikke ope-rative meteorologer

Vakant


Trafikforbundet, Kreds 5 © 2008-2018