Indkaldelse til Kreds 5's ordinære generalforsamling

d. 24. marts 2020


Kreds 5 afholder ordinær generalforsamling  tirsdag d. 24. marts 2020 fra kl 15.15 i auditoriet på Lyngbyvej.


Hvis du har forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling bedes du sende dem til kimsarup@gmail.com senest d. 25. februar 2020.

 

Bestyrelsen håber at rigtig mange af jer vil kunne deltage i generalforsamlingen og den efterfølgende middag. Vi vil derfor gerne opfordre jer til allerede nu til at sætte kryds i kalenderen ud for d. 24. marts 2020.

Mere info følgere senere.


Mange hilsner,
Kreds 5's bestyrelse

--

Kim Sarup
Formand for Kreds 5, Trafikforbundet, CO10

Venlig Hilsen

Kreds 5s bestyrelseTrafikforbundet, Kreds 5 © 2008-2018