Lyngbyvej 100, på Østerbro i København.


Her har DMI hovedsæde, og her er hovedparten af meteorologer ansat. De operationelle meteoro-loger hér er fordelt på 2 sektioner.

OV - Vejr og Varsler

OV – Vejr og varsler, er en utrolig alsidig sektion, hvor der udarbejdes vejrudsigter og varsler til den almene befolkning, myndigheder samt den civile luftfart.

 

Danmark

OV er DMI’s ansigt ud af huset, idet der laves stort set alle de udsigter du, som borger, normalt vil bruge, hvis du skal finde ud af hvordan vejret bliver. Det kan for eksempel være en syvdøgnsudsigt, landsudsigt, farvandsudsigt eller regionaludsigt. Desuden betjenes erhvervsdrivende, såvel som private, som abonnerer på meteorologisk konsultation. Dette er en stor fordel, hvis man eksempelvis skal asfaltere, har et større anlægsprojekt eller afholder udendørsteater om sommeren. En stor del af arbejdet er ligeledes kontakt med TV og journalister.


 

Meteorologerne i OV har ansvaret for at varsle beredskabscentrene rundt om i landet, når der forventes voldsomt vejr, såsom skybrud, snestorm eller stormflod ved kysterne. Varslingsopgaven har stor betydning idet den i sidste ende kan betyde at menneskeliv bliver reddet.

Desuden er OV den officielle varslingsmyndighed ved for eksempel luftbårne trusler mod Danmark eller ved olieudslip, og vi har også en finger med i dagens pollenvarsel. I vinterhalvåret udføres også glatførevarsling, særligt til brug for vejdirektoratet og kommunerne.


Færøerne

Landsudsigten for Færøerne udarbejdes i OV. Her kommer man som meteorolog i kontakt med et noget anderledes klima. På grund af Færøernes placering i Atlanterhavet opleves mange vejrskift, megen blæst og man skal også huske på at gulfstrømmen har en vis indflydelse i vejret.


Grønland

Farvandsudsigter varetages også for Grønland. Der laves desuden iskort for havet omkring Grønland, samt de almindelige vejrudsigter til den grønlandske befolkning. Det er helt unikt at lave udsigter til Grønland, idet vejret her er så forskellig fra det danske vejr. En 3 kilometer høj iskappe og de mange fjelde gør, at vejret bliver langt mere ekstremt og giver nogle helt andre udfordringer, end man er vant til fra Danmark.


Kommunikationsmeteorolog

Ud over det daglige arbejde med vejrudsigter er én meteorolog fast tilknyttet DMI’s kommunikationsafdeling. Denne meteorologs opgaver består blandt andet af at skrive meteorologfaglige artikler til DMI’s hjemmeside og producere temaudsendelser, som ligeledes er at finde på hjemmesiden. Hvis der er behov for det supplerer kommunikationsmeteorologen OV’s vagthold ved at stille op til eventuelle tv eller radio interviews.Flyvemeteorologi

Meteorologerne i OV servicerer også den civile luftfart i Danmark, på Færøerne samt en mindre del at det sydlige Sverige. Desuden serviceres Grønlandsk luftrum i nattetimerne.

De primære opgaver er:

•Overvågning og udsendelse af varsler om vejrforhold af sikkerhedsmæssig betydning for flyvning, de såkaldte SIGMET’s.

•Briefing af flyveledelsen i Københavns Lufthavns kontrolcenter.

•TREND (landingsudsigt) for København Lufthavn er en forudsigelse af signifikante ændringer i vind, sigt, vejrfænomener og skyhøjde i de næste to timer.

•Udarbejdelse af lufthavnsvejrudsigter på kodeform, kaldet ”TAF”, for Thyrafeltet i Nordsøen, samt 11 danske lufthavne. Yderligere udarbejdes der TAF for Vagar lufthavn på Færøerne samt fem Sydsvenske TAF’er.

•Low level udsigt primært til brug for VFR-flyvning, det vil sige flyvning efter VFR-reglerne (Visual Flight Rules). Udsigten beskriver vejrforhold, vind, sigt og skyhøjde, og hertil kommer en beskrivelse af isnings-, sky- og turbulensforhold i de nederste 12500ft af atmosfæren.

•Telefon-briefinger af piloter.

•LOWSIG kort, som er et grafisk "fixed time chart" dækkende Danmark, Nordsøen, det sydligste af Norge og Sverige og det nordlige Tyskland. Kortet angiver de forventede tryksystemer med trykværdi, bevægelsesretning samt hastighed; fronter, truglinier, squall-lines og lignende inklusiv bevægelsesretning og hastighed; områder med skyer, mængde, type, base og top; højden af nulgraden samt risiko for isning og turbulens.


En ting som ikke har direkte med luftfarten at gøre, men hvor arbejdsopgaven ligger i forlængelse af flyvemeteorologien er rådgivning til kunder indenfor havvindmølleparker og borerigge. De søger rådgivning til vigtige beslutninger om, hvilket arbejde der kan lade sig gøre en given dag. Især lynvarsling er i fokus, da det naturligvis er meget farligt at opholde sig oppe i en vindmølle eller en kran, hvis der slår et lyn ned i den.Energimeteorolog

Energiselskaber er også meget interesserede i viden om vind og vejr, da det påvirker priserne på el og varme. Derfor rådgiver OV nogle af dem. Ofte vil de gerne vide noget om tendenserne i vejret på lang sigt, da de med god viden om dette kan tjene rigtig mange penge.

En gang om ugen servicerer energivagten energiselskaberne og ser samtidig på tendenserne i vejret for den kommende måned.


Arbejdstiden

OV har åbent døgnet rundt, så skiftende arbejdstider er en del af hverdagen. I sommerhalvåret består vagtholdet af fire meteorologer på dagvagt samt én kommunikationsmeteorolog, mens vi i vinterhalvåret er fem. I aften-, samt nattetimerne er der tre meteorologer på vagt.

Derudover har iskortlæggerne vagt mellem 7 og 19.


Den daglige arbejdsrutine er fastlagt af de udsigter der skal udsendes til bestemte tidspunkter, så der vil være tidspunkter, hvor man har travlt med at tjekke de sidste nye informationer inden man udsender udsigten, mens man efter udsendelsen ofte kan få et lille pusterum, hvis der er lidt tid til næste udsigt.

Ligeledes er der heller ikke to dage der er ens. Nogle dage er vejret meget vanskeligt at forudse samt beskrive, og derfor vil man opleve at have travlt hele dagen, mens andre dage er vejret lidt simplere at have med at gøre. De travle dage er jo også de spændende, og heldigvis er der et passende antal, hverken for få eller for mange.

Det er utrolig spændende og de mange forskellige opgaver gør at man skal besidde en stor alsidighed for at arbejde i OV.


Trafikforbundet, Kreds 5 © 2008-2018