Flyvestation Karup - midt i Jylland

En del af Vejrtjenesten ligger i Bunkeren, den store grå bygning.


OM - Militær Vejrtjeneste

Det næststørste tjenestested i Danmarks Meteorologiske Institut ligger på Flyvestation Karup, som er Midtjyllands største arbejdsplads med ca. 3500 ansatte. Her arbejder 15 meteorologer fordelt på to arbejdssted, dels i "Bunkeren" - som kan ses på billedet ovenfor - og dels i det gamle flyveledertårn, kort kaldt "Tårnet".

Derudover arbejder det to meteorologer på Flyvestation Skrydstrup.

Forsvaret lægger vægt på at have tilfredse medarbejdere, hvilket meteorologerne nyder godt af. Derfor er der ikke bare fri frugt og te/kaffe, men også gode idrætsfaciliteter som kan benyttes gratis. 


Tæt på kunden

OM betjener hele Forsvaret, først og fremmest Flyvevåbnet, men også Flåden og Hæren. Desuden gives vejrudsigter i nogle jyske lokalradioer, ligesom der også briefes piloter ansigt til ansigt. På arbejdspositionen i Tårnet varetages desuden overvågning af auto-METAR. Arbejdet er derfor meget afvekslende.

For at kunne levere gode produkter besøger medarbejderne jævnligt forskellige kunder, både civile og militære, fx flyvning med helikoptere. Derved fås god respons på arbejdet.

Arbejdspositionen i Bunkeren

Arbejdstider

Til dagligt er der ud over administrative ansatte 2-3 meteorologer på arbejde ad gangen. Meteorologerne arbejder i toholdsskift, en typisk dagvagt er fra kl. 8 til 19 og nattevagten går fra kl. 19 til 8. En normal arbejdsuge er altså på 3-4 vagter.


Trafikforbundet, Kreds 5 © 2008-2018