Mød en meteorolog

Dyr blev til skyer

Det lå ikke i kortene, da jeg voksede op, at jeg skulle være meteorolog. Jeg

ville være dyrlæge, som min far. Derfor skulle jeg have en matematisk stu-

dentereksamen og så videre på Landbohøjskolen. I 2.g havde vi imidlertid et

tværfagligt projekt i fysik og geografi om klimaforandringer og den øgede driv-

huseffekt. Jeg fik øjnene op for meteorologien og det fascinerede mig, at man

ved hjælp af teorier og formler kunne beskrive atmosfæren. En så kompleks og omskiftelig størrelse. Det startede noget i mig og efter gymnasiet flyttede jeg fra Horsens til København. På universitetet kom vi omkring mange grene af fysikken og efter 3, til tider krævende og udfordrende, år fik jeg den påkrævede bachelorgrad i meteorologi og kunne søge ansættelse ved DMI. Den noget teoretiske baggrund fra Universitet er en nødvendig ballast at have for at kunne gå kvalificeret til den noget praktiske opgave, det er, at beskrive vejrets udvikling.


Danmarks Meteorologiske Institut

Efter ansættelsen blev jeg tjekket ud, som det hedder, på Grønlands- og Farvandsvagten i Vejrtjenesten på Lyngbyvej i København. DMI har ansvaret for at lave udsigter til hele Rigsfællesskabet og har meteorologer i København, Karup og Skrydstrup og derudover i Kangerlussuaq i Grønland. Længere nordpå er landskabet noget anderledes og det har stor betydning for vejret. Det var en kæmpe udfordring at lave udsigter til områder så langt væk - grønlandske farvande og færøske byer - og samtidig vide, at de lokale forhold har stor betydning for vind og vejr. Spændende, men også en smule uhåndgribeligt. I 2016 skal jeg 7 måneder til Kangerlussuaq. DMI’s afdeling her er på blot 4 meteorologer, der laver udsigter til de grønlandske flyvepladser og har en tæt kontakt med de piloter, der flyver til og fra. Det glæder jeg mig enormt meget til. Til den faglige udfordring - at få hænderne ned i det grønlandske vejr - og til de storslåede oplevelser, der uden tvivl venter i den grønlandske natur.


Flyvestationen

Jeg var på Lyngbyvej et års tid og flyttede derefter tilbage til Jylland, hvor jeg nu arbejder i den Militære Vejrtjeneste, som befinder sig på Flyvestation Karup. Her servicerer vi det danske forsvar; Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, og har en tæt kontakt med vores kundegruppe. Det foregår ved briefings, både personlige og telefoniske – især til helikoptereskadrillerne, som har hjemme i Karup, men også til Den Værnfælles Forsvarskommando og til private. Vi udarbejder faste udsigter døgnet rundt – og tekstudsigter og briefingpakker på bestilling til fx forsvarets skibe, der ofte befinder sig langt fra Danmark. Vi laver mange forskellige udsigter og har en bred kundegruppe at tage os af. De befinder sig til lands, til vands og i luften, så vi kommer vidt omkring indenfor det meteorologiske felt. Der er aldrig to dage, der er ens, og det er fedt! Vi er velsignet med årstidernes skiften i Danmark og som meteorolog får man virkelig syn for sagen.  Som en relativt ny opgave har vi ansvaret for de vejrobservationer, som døgnet rundt sendes ud fra Flyvestationen. I 2013 overgik Flyvestation Karup til automatobservation, som vi meteorologer skal overvåge og gribe ind overfor, hvis de automatisk genererede vejrobservationer ikke stemmer overens med virkeligheden. Fly og helikoptere har forskellige vejrminima, som sætter begrænsninger for flyvningen og det er essentielt, at piloterne kan regne med observationen, da den er udtryk for, hvad piloten ville se, hvis han selv befandt sig på jorden. Al begyndelse er svær og jeg involverede mig i en arbejdsgruppe, der havde til opgave at lette overgangen og sætte fokus på eventuelle problemer og forsøge at finde løsningerne eller vejen dertil. Der er fint mulighed for at involvere sig i andet end den vejrmæssige del af vores arbejdsbeskrivelse; vi skal ligesom andre arbejdspladser have hverdagen til at hænge sammen og af arbejdsopgaver, der også ligger hos meteorologerne kan nævnes turnus/ferieplanlægger, arbejdsmiljørepræsentant, it-superbruger og fagforeningsrepræsentant. 


Arbejde- og familieliv

Jeg er gift og mor til to piger. Vi bor i Silkeborg og lever det helt almindelige familieliv, hvor fritiden går med hus, have og børnevenlige aktiviteter, gerne udendørs. Mine skiftende arbejdstider passer godt ind i en hverdag med to små børn – vi går toholdsskift, så det giver lidt længere vagter, men til gengæld flere fridage. På jobbet sidder vi meteorologer ofte alene på vagterne, så forskellige temadage og kollegiale aktiviteter uden for tjenesten, får vi også arrangeret.


Stine – Meteorolog


Stine arbejder som meteorolog i Operation. Hun sidder i sektionen Militær Vejrtjeneste (OM), der er placeret på Flyvestation Karup og har ansvaret for udsigter til det danske Forsvar.

Stine har været ansat på DMI siden 2009.


Trafikforbundet, Kreds 5 © 2008-2018