Om Kreds 5 - under Trafikforbundet


Meteorologernes fagforening er Kreds 5. Vi er ca. 65 medlemmer. Vores mål er at skaffe det enkelte medlem så gode ansættelses- og arbejdsvilkår som muligt, men hele tiden med et øje for de manges ve og vel, så solidariteten ikke går tabt. Vi går ind for åbenhed om løn og for lige muligheder til alle, f.eks. ved at nye funktioner og stillinger slås op. Vore øjne er åbne for den virkelige verden, og i den verden handler vi pragmatisk med udgangspunkt i kredsens mål. 


En gang om året er der generalforsamling og valg til bestyrelsen. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. Resten af året står bestyrelsen for det fagpolitiske arbejde. Bestyrelsen mødes ca. 5 gange årligt. Formanden for Kreds 5 er tillidsrepræsentant for meteorologerne på DMI.


Vi er én ud af 7 kredse i Trafikforbundet, et fagforbund under centralorganisationen CO10. Du kan se mere på Trafikforbundets hjemmeside www.trf.dk.


Hvis du har spørgsmål til reglerne på vores område, kan du finde mange af svarene på pav.perst.dk. Vi har også nogle aftaler, som kun gælder for vores medlemmer på DMI. De bliver løbende lagt ind på denne hjemmeside men kræver at du er medlem og har et login til hjemmesiden.


Hvis du er nysgerrig på overenskomst og aftaler, kan du søge på www.perst.dk men vær opmærksom på, at aftalerne skal være gældende for COII (gammelt navn for CO10) og ikke AC eller OAO, som er andre centralorganisationer, der har afvigende aftaler. Er du overenskomstansat og vil vide noget om f.eks. arbejdstid, skal du kigge efter reglerne for tjenestemænd. Kun hvis det drejer sig om ansættelse, afsked og pension, er det vigtigt om du er tjenestemand eller overenskomstansat. Funktionærloven gælder kun for de overenskomstansatte. God fornøjelse i aftale-junglen.


Du bliver medlem ved at sende en mail til formanden eller til trf@trf.dk med fulde navn, cpr-nummer, adresse og stilling på DMI.


Velkommen til!Trafikforbundet, Kreds 5 © 2008-2018